Summer in Folkets hus

We are all gathered in Folkets hus this summer, Magnus and Karins house in the country side an hour outside of Helsinki. A new chapter is beginning this fall, with Astrid starting her final semester at Fotoskolan Stockholm, and Karins starting to work full time with family business Familjen.

Hela Familjen är samlad i Folkets hus, Karins och Magnus hus ute på landet. Vi förbereder oss för ett nytt kapitel. Till hösten börjar Astrid sin sista termin vid Fotoskolan Stockholm, medan Karin lämnar sitt heltidsjobb sedan 8,5 år tillbaka, och satsar på Familjen på heltid.